Çalışma Alanlarımız

Mühendislik Sigortaları
 • Makine Kırılması Sigortası
 • Makine Montaj Sigortası (CAR)
 • İnşaat Sigortası (EAR)
 • Elektronik Cihaz Sigortası
 • CPM Sigortası (Constructors Plant And Machinery)
 • CPT (Constructors Plant & Equıpment)
 • CMI (Comprehensive Machınery Insurance)
Yangın ve Doğal Afetler
 • Yangın Sigortası ve Ek Klozları
 • Zorunlu Deprem Sigortası
 • Hırsızlık Sigortası
Mutabakatlı Değer Tespiti
 • Her türlü işletme ve tesiste Bina, Makine Teçhizat, Sabit Tesisat, Elektronik Cihaz, Demirbaş v.b. sigortaya esas teşkil edecek değerlerin piyasa araştırmaları ile değerlerinin tespiti ile eksik veya aşkın sigortayı önlemek amacı ile çalışmalarımız titizlikle devam etmektedir.
Genel Sorumluluk
 • İşveren Mali Sorumluluk Sigortası
 • Şahıslara Karşı Mali Sorumluluk Sigortası
 • Asansör Kazalarında 3. Şahıslara Karşı Mali Sorumluluk Sigortası
 • Tüpgaz Zorunlu Sorumluluk Sigortası
 • Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortası
 • Mesleki Sorumluluk Sdigortsı
 • Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası
 • Ürün Sorumluluk Sigortası
Risk Analiz Değerlendirmeleri
 • Her türlü işletme ve tesiste var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmaları titizlikle devam etmektedir.

Bize Yazın